Exercici de programació del curs Mòdul: MF1442_3: Programació didàctica d'accions formatives per a l'ocupació (60 hores)

UC1209_1 Realitzar operacions auxiliars amb tecnologies de la informació i la comunicació. de 90 hores